TECHCONSULT I RAMMEKONTRAKT MED ENERGIGJENVINNINGSETATEN

EGE

Bilde: Fotograf Ola Tømmerås, Fagbladet.

Techconsult AS er, sammen med samarbeidspartner Contiki Ressurser AS, tildelt eksklusiv rammekontrakt med Oslo Kommune – Energigjenvinningsetaten (EGE).
Avtalen dekker konsulenttjenester innen fagområdene innkjøp og anskaffelse, sikkerhet og HMS samt virksomhetsstyring.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse. Hoveddelen av arbeidet vil foregå i EGE sitt anlegg på Klemetsrud, men avtalen kan også benyttes på andre lokasjoner.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med avtalen. – EGE er en profesjonell og ledende aktør i en svært interessant bransje.
– Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover.

– Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er nå i en evaluering av eksisterende ressurser opp mot de behov vi ser kan komme.
Vi har i tillegg en pågående rekruttering av flere dyktige fagfolk innenfor de aktuelle områdene.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Ronny Meyer, ronny.meyer@techconsult.no

Om Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til distribusjon gjennom fjernvarmenettet.
Energigjenvinningsetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Kommune og har rundt 140 ansatte. Etatens kvalitets- og miljøstyringssystem
er sertifisert i henhold til ISO-standarder 9001 for kvalitet og 14001 for miljø. Hovedkontoret ligger i Klemetsrudveien 1.