Techconsult Asker forsterker sin stab med 3 nye medarbeidere.

Nyansatte Oslo

Fra venstre til høyre: Wenche, Kjell og Veslemøy

Wenche Dokken (1976)
har formell bakgrunn innen økonomi, markedsføring og personalledelse blant annet fra BI, og har mange års internasjonal erfaring fra reiseliv og servicenæringen herav 5 års erfaring fra bemanning i Norge. Wenche har også 3 års erfaring fra engineering-virksomhet innen olje & gass.
Wenche er strukturert, initiativrik og løsningsorientert og på fremoverlent vis blir sakene aldri liggende lenge på hennes bord.
Wenche vil ha hovedansvar for elektro, instrument og automasjonsfagene.

wenche.dokken@techconsult.no


Veslemøy Karine Koppang (1989)
har sin bakgrunn fra administrasjon, personalledelse og markedsføring og har lang erfaring innen administrasjons- og markedsarbeid i tillegg til erfaring fra rekrutteringsarbeid innen stillinger administrasjon og marked.
Veslemøy er kommunikativ, strukturert og målrettet og mister aldri kontrollen over de arbeidsoppgaver som skal utføres.
Veslemøy vil i hovedsak arbeide innen våre prosjektadministrative disipliner.

veslemøy.koppang@techconsult.no

 

Kjell Magnus Åsen (1965) er siviløkonom fra Scotland og har lang erfaring innen finans og rekrutteringsmarkedet. De siste 8 årene har Kjell arbeidet med rekruttering av personell innen en rekke bransjer, men med hovedvekt på bygg og anleggsbransjen. Kjell har erfaring innen organisasjonsutvikling, karriereveiledning og employer branding.
Kjell er en strukturert, målrettet og ikke minst kommunikativ og hyggelig person som klarer å løse det meste. Kjell vil ha hovedansvar for Techconsult sin satsning innen konsulent- og rekrutteringsarbeid innen bygg- og energimarkedene.

kjell.aasen@techconsult.no

 

 

Vil ansette opp til 20 nye byggingeniører

Techconsult AS merker en markant økning i etterspørselen etter ingeniører og annet seniorpersonell innen byggefagene.Ronny og Birger med undertekst lite bilde

-Generelt sett har vi merket en fin oppgang i etterspørselen etter byggingeniører blant våre kunder, spesielt innen anleggsfagene,  sier daglig leder Ronny Meyer i Techconsult AS.
– Vår nye rammeavtale med Bybanen i Bergen ser også ut til å medføre at vi trenger enda flere nye konsulenter og ansatte. Dette er et svært spennende prosjekt med lange oppdrag som burde være interessant for mange på jakt etter interessante  og nye utfordringer, sier Meyer.

Se også: Tildeles storkontrakt med Bybanen

– Det er spesielt innen byggeledelse, anleggsledelse, prosjekteringsledelse og SJA/HMS vi vil rekruttere utover høsten 2017 og våren 2018, sier seniorrådgiver Birger Ekerhovd.

– Vi er derfor hele tiden på jakt etter å komme i kontakt med dyktige fagfolk her som kan tenke seg langvarige prosjekter i Bergen, men også i Oslo vil der komme interessante jobber, avslutter han.

 

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:

Seniorrådgiver Birger Ekerhovd, 406 22 683, mail birger.ekerhovd@techconsult.no
Daglig leder Ronny Meyer, 901 90 223, mail ronny.meyer@techconsult.no

Vil du sende en søknad til oss, søk her

Tildelt storkontrakt av Bybanen

 

Techconsult i Bergen er tildelt rammekontrakt med Bybanen Utbygging.

Administrerende direktør Ronny Meyer

Avtalen omfatter byggeteknisk fagpersonell som skal styrke Bybane-organisasjonen
i en hektisk utbyggingsfase.

Rammekontrakten har en varighet på syv år (2017-2024).

Bybanen byggetrinn 4 – Vi skal sammen med våre partnere levere byggeledelse, prosjektledelse, rådgivning og prosjekteringsarbeid, forklarer administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult. Det er Bybanens byggetrinn 4 (Fyllingsdalen) kontrakten i all hovedsak gjelder, men det ligger også åpning for å gi ressurser til andre prosjekter i regi av Bybanen. Meyer estimerer at totalverdien på de rammekontrakter som nå er delt ut ligger på rundt 150 millioner kroner.

– For oss er dette en svært interessant og viktig avtale innen et av våre mest sentrale fagområder, og vi setter stor pris på den tillit Bybanen Utvikling har vist oss ved denne tildelingen.

Solide samarbeidspartnere – Vi har fått med svært dyktige partnere på denne avtalen som gjør at vi kan levere optimalt, fortsetter Meyer. Selskapene Artec AS, Aritech AS, Fylkesnes AS, Trafsys AS og Jeessaa AS er alle solide selskaper med høy kompetanse innen de fagområder Bybanen Utbygging har signalisert de er på jakt etter.

– Sammen skal vi sørge for å stille til rådighet nødvendig kompetanse både til korte og mer langvarige oppdrag, sier Meyer.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Ronny Meyer på +47 901 90 223 eller ronny.meyer@techconsult.no.

TECHCONSULT I RAMMEKONTRAKT MED ENERGIGJENVINNINGSETATEN

EGE

Bilde: Fotograf Ola Tømmerås, Fagbladet.

Techconsult AS er, sammen med samarbeidspartner Contiki Ressurser AS, tildelt eksklusiv rammekontrakt med Oslo Kommune – Energigjenvinningsetaten (EGE).
Avtalen dekker konsulenttjenester innen fagområdene innkjøp og anskaffelse, sikkerhet og HMS samt virksomhetsstyring.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse. Hoveddelen av arbeidet vil foregå i EGE sitt anlegg på Klemetsrud, men avtalen kan også benyttes på andre lokasjoner.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med avtalen. – EGE er en profesjonell og ledende aktør i en svært interessant bransje.
– Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover.

– Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er nå i en evaluering av eksisterende ressurser opp mot de behov vi ser kan komme.
Vi har i tillegg en pågående rekruttering av flere dyktige fagfolk innenfor de aktuelle områdene.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Ronny Meyer, ronny.meyer@techconsult.no

Om Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til distribusjon gjennom fjernvarmenettet.
Energigjenvinningsetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Kommune og har rundt 140 ansatte. Etatens kvalitets- og miljøstyringssystem
er sertifisert i henhold til ISO-standarder 9001 for kvalitet og 14001 for miljø. Hovedkontoret ligger i Klemetsrudveien 1.

 

Techconsult i rammeavtale med GASSNOVA SF

Techconsult er tildelt rammekontrakt på konsulenttjenester med GASSNOVA SF.

Ronny Meyer

Statsforetaket Gassnova er et høykompetent foretak som skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Avtalen som nå Techconsult har fått dekker  et bredt spekter av tjenester innen teknisk og prosjektadministrativt personell.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse. Hoveddelen av arbeidet vil foregå på GASSNOVA sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med den nye avtalen.
– GASSNOVA  SF er et høykompetent foretak som arbeider med spennende og fremtidsrettede løsninger. Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover.

– Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er allerede i full gang med evaluering av eksisterende ressurser og legge planer for rekruttering av flere dyktige fagpersoner innen de aktuelle fagområdene. Teknisk og prosjektadministrativ spisskompetanse innen CO2 fangst, transport og lagring er spesielt interessant.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Ronny Meyer, ronny.meyer@techconsult.no

Techconsult i rammekontrakt med Statnett SF

Statnett

Techconsult er tildelt rammekontrakt på konsulenttjenester innen fagområdet BYGG med STATNETT SF. Avtalen dekker innleie av ingeniører og sivilingeniører innen byggprosjektering av høyspenningsanlegg, stasjoner og relaterte fagområder.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse og kan benyttes av alle Statnett SF sine selskaper. Hoved delen av arbeidet vil foregå i Statnett SF hovedkontor i Oslo samt på selskapets ulike lokasjoner rundt i Norge.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med den nye avtalen.
– STATNETT SF er en profesjonell og ledende aktør i et av våre viktigste bransjeområder. Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover.

– Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er allerede i full gang med evaluering av eksisterende ressurser og legge planer for rekruttering av flere dyktige ingeniører og sivilingeniører innen de aktuelle fagområdene.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Ronny Meyer, ronny.meyer@techconsult.no

 

Techconsult 10 år i Oslo

10 års jubileumsbilde1Regionleder Marianne Koppang (midten) med noen av sine medarbeidere på Askerkontoret.  Fra venstre til høyre: Karine Sundet Dahl, Lillan Johnsen og Mona Foss.

 

1.juni 2016 feirer Techconsult sitt 10 års jubileum i Oslo. Fra den spede begynnelse i små kontorlokaler på Hvalstad har Techconsult region Oslo/Akershus utviklet seg til å bli et kraftsenter i Techconsult sammenheng, etablert i moderne kontorer i Solbråveien i Asker.

– Som konsulentselskap innen tekniske og prosjektadministrative fagområder er Oslo-regionen svært viktig for oss, sier Ronny Meyer, administrerende direktør for Techconsult. – Regionen har et brede og svært kompetente tekniske miljøer, både innen offentlig og privat sektor, og representerer i så måte kjernen av den målgruppe av selskaper som Techconsult retter sine tjenester i mot. – Ikke bare innen for offshore, men også innenfor viktige områder for Techconsult som bygg, infrastruktur og energi.

Marianne Koppang, regionleder for Techconsult, er optimistisk om fremtiden. – Jeg stortrives med å arbeide i denne regionen med all sin dynamikk og utvikling. – Kundene stiller høye krav til oss, og ønsker bare de beste kandidatene for jobbene som skal gjøres. -Dette stiller store krav til kvalitetssikring og utvelgelsesprosesser. – Men vi lykkes alltid, i alle fall nesten, smiler hun. – Det er klart at vi også merker den negative utviklingen innen olje & gass, men konsulenttjenester innen våre øvrige markedsområder har en fin, positiv utvikling. – Våre tjenester innen rekruttering av fast ansatte for oppdragsgivere er blitt en svært god og attraktivt tjeneste som stadig øker. – Feiringen av dagen, som i typisk Techconsult sammenheng vil være ganske nøktern, men veldig hyggelig, har vi av praktiske grunner utsatt til høsten.

Techconsult AS er et konsulent og rekrutteringsselskap innen tekniske og prosjektadministrative fagområder. Selskapet ble etablert i Bergen i 1999, og har i dag kontorer på 6 lokasjoner i Norge i tillegg til et datterselskap i UK. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på 240 millioner

 

Techconsult i ny rammeavtale med oljeselskapet Lundin

Ingeniøralliansen er tildelt rammeavtale med Lundin Norway AS. Avtalen gjelder leveranse av konsulenttjenester for tekniske disipliner og prosjektadministrasjon. Avtalen har en varighet på 4+2+2 år.

Ingeniøralliansen, som består av selskapene Techconsult AS, Petromarin AS, Tech4Hire AS og PDS Protek AS,  har en sterk leveringsdyktighet mot alle tekniske og prosjekt administrative disipliner. Siden 2004 har Ingeniøralliansen jobbet sammen for å vinne avtaler, sikre høy kvalitet og effektive leveranser, samt være en god partner for våre kunder.

Det er Petromarin som er formell avtalepartner på vegne av alliansen.

Administrerende Direktør i Petromarin AS, Kamilla Alver, er svært fornøyd med tildelingen i et ellers vanskelig marked. «Petromarin AS har samarbeidet med Lundin tidligere, men det er første gangen vi har status som leverandør på en avtale i denne størrelsesorden. Det er et samarbeid vi ser frem til å ta fatt på og ser for oss at kan bidra til å trygge selskapets posisjon i tiden fremover».

«Vi er takknemlige for at Lundin Norge AS valgte vår alliansetankegang når de nå har valgt leverandører til en strategisk viktig avtale», sier administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult.

Ronny Meyer - Adm. Dir. Techconsult AS

Ronny Meyer – Adm. Dir. Techconsult AS


 

 

 

 

 

Techconsult i rammekontrakt med ENI

Rammeavtale med ENI

Rammeavtale med ENI

Techconsult og Ingeniøralliansen, et Joint Venture bestående av selskapene Techconsult, PDS, Tech4Hire og Petromarin,  er tildelt en ny rammeavtale med ENI Norge AS.
Avtalen dekker leveranse av ingeniører innen  HSEQ, operative tjenester, prosjektingeniører og ingeniører innen subsea- og marine operasjoner.

Avtalen dekker både on- og offshoreoperasjoner og har en varighet på 3 + 1+ 1 år. 

ENI Norge AS er en ny og svært spennende kunde i vår portefølje og vi ser frem til et tett og godt samarbeid i årene som kommer.

Avtalen gir en økt forutsigbarhet og vil bidra til å sikre god aktivitet i IngeniørAlliansens konsulentavdelinger i 2016.

Avtalen er allerede i bevegelse og flere nye stillinger ligger ute på våre “Stilling ledig”-sider,
Vi forventer forløpende nye forespørsler fremover, så følg med!!
Spre gjerne den glade nyhet til kollegaer og venner!

 

Økt omsetning i bygg og anlegg

bygoganlegg

Bygge- og anleggsbedrifter omsatte for 54 milliarder kroner i 1. termin 2015. Det er en vekst på 2,2 milliarder kroner, eller 4,3 prosent, sammenlignet med samme termin i 2014, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den totale omsetningen blant bedriftene innen næringen «oppføring av bygninger» var 22,1 milliarder kroner i 1. termin 2015. Det var en økning på 1,1 milliarder kroner, eller 5,1 prosent, sammenlignet med 1. termin i 2014, ifølge SSB.

Les mer