Techconsult Asker forsterker sin stab med 3 nye medarbeidere.

Nyansatte Oslo

Fra venstre til høyre: Wenche, Kjell og Veslemøy

Wenche Dokken (1976)
har formell bakgrunn innen økonomi, markedsføring og personalledelse blant annet fra BI, og har mange års internasjonal erfaring fra reiseliv og servicenæringen herav 5 års erfaring fra bemanning i Norge. Wenche har også 3 års erfaring fra engineering-virksomhet innen olje & gass.
Wenche er strukturert, initiativrik og løsningsorientert og på fremoverlent vis blir sakene aldri liggende lenge på hennes bord.
Wenche vil ha hovedansvar for elektro, instrument og automasjonsfagene.

wenche.dokken@techconsult.no


Veslemøy Karine Koppang (1989)
har sin bakgrunn fra administrasjon, personalledelse og markedsføring og har lang erfaring innen administrasjons- og markedsarbeid i tillegg til erfaring fra rekrutteringsarbeid innen stillinger administrasjon og marked.
Veslemøy er kommunikativ, strukturert og målrettet og mister aldri kontrollen over de arbeidsoppgaver som skal utføres.
Veslemøy vil i hovedsak arbeide innen våre prosjektadministrative disipliner.

veslemøy.koppang@techconsult.no

 

Kjell Magnus Åsen (1965) er siviløkonom fra Scotland og har lang erfaring innen finans og rekrutteringsmarkedet. De siste 8 årene har Kjell arbeidet med rekruttering av personell innen en rekke bransjer, men med hovedvekt på bygg og anleggsbransjen. Kjell har erfaring innen organisasjonsutvikling, karriereveiledning og employer branding.
Kjell er en strukturert, målrettet og ikke minst kommunikativ og hyggelig person som klarer å løse det meste. Kjell vil ha hovedansvar for Techconsult sin satsning innen konsulent- og rekrutteringsarbeid innen bygg- og energimarkedene.

kjell.aasen@techconsult.no

 

 

Vil ansette opp til 20 nye byggingeniører

Techconsult AS merker en markant økning i etterspørselen etter ingeniører og annet seniorpersonell innen byggefagene.Ronny og Birger med undertekst lite bilde

-Generelt sett har vi merket en fin oppgang i etterspørselen etter byggingeniører blant våre kunder, spesielt innen anleggsfagene,  sier daglig leder Ronny Meyer i Techconsult AS.
– Vår nye rammeavtale med Bybanen i Bergen ser også ut til å medføre at vi trenger enda flere nye konsulenter og ansatte. Dette er et svært spennende prosjekt med lange oppdrag som burde være interessant for mange på jakt etter interessante  og nye utfordringer, sier Meyer.

Se også: Tildeles storkontrakt med Bybanen

– Det er spesielt innen byggeledelse, anleggsledelse, prosjekteringsledelse og SJA/HMS vi vil rekruttere utover høsten 2017 og våren 2018, sier seniorrådgiver Birger Ekerhovd.

– Vi er derfor hele tiden på jakt etter å komme i kontakt med dyktige fagfolk her som kan tenke seg langvarige prosjekter i Bergen, men også i Oslo vil der komme interessante jobber, avslutter han.

 

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:

Seniorrådgiver Birger Ekerhovd, 406 22 683, mail birger.ekerhovd@techconsult.no
Daglig leder Ronny Meyer, 901 90 223, mail ronny.meyer@techconsult.no

Vil du sende en søknad til oss, søk her

Tildelt storkontrakt av Bybanen

 

Techconsult i Bergen er tildelt rammekontrakt med Bybanen Utbygging.

Administrerende direktør Ronny Meyer

Avtalen omfatter byggeteknisk fagpersonell som skal styrke Bybane-organisasjonen
i en hektisk utbyggingsfase.

Rammekontrakten har en varighet på syv år (2017-2024).

Bybanen byggetrinn 4 – Vi skal sammen med våre partnere levere byggeledelse, prosjektledelse, rådgivning og prosjekteringsarbeid, forklarer administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult. Det er Bybanens byggetrinn 4 (Fyllingsdalen) kontrakten i all hovedsak gjelder, men det ligger også åpning for å gi ressurser til andre prosjekter i regi av Bybanen. Meyer estimerer at totalverdien på de rammekontrakter som nå er delt ut ligger på rundt 150 millioner kroner.

– For oss er dette en svært interessant og viktig avtale innen et av våre mest sentrale fagområder, og vi setter stor pris på den tillit Bybanen Utvikling har vist oss ved denne tildelingen.

Solide samarbeidspartnere – Vi har fått med svært dyktige partnere på denne avtalen som gjør at vi kan levere optimalt, fortsetter Meyer. Selskapene Artec AS, Aritech AS, Fylkesnes AS, Trafsys AS og Jeessaa AS er alle solide selskaper med høy kompetanse innen de fagområder Bybanen Utbygging har signalisert de er på jakt etter.

– Sammen skal vi sørge for å stille til rådighet nødvendig kompetanse både til korte og mer langvarige oppdrag, sier Meyer.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Ronny Meyer på +47 901 90 223 eller ronny.meyer@techconsult.no.

TECHCONSULT I RAMMEKONTRAKT MED ENERGIGJENVINNINGSETATEN

EGE

Bilde: Fotograf Ola Tømmerås, Fagbladet.

Techconsult AS er, sammen med samarbeidspartner Contiki Ressurser AS, tildelt eksklusiv rammekontrakt med Oslo Kommune – Energigjenvinningsetaten (EGE).
Avtalen dekker konsulenttjenester innen fagområdene innkjøp og anskaffelse, sikkerhet og HMS samt virksomhetsstyring.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse. Hoveddelen av arbeidet vil foregå i EGE sitt anlegg på Klemetsrud, men avtalen kan også benyttes på andre lokasjoner.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med avtalen. – EGE er en profesjonell og ledende aktør i en svært interessant bransje.
– Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover.

– Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er nå i en evaluering av eksisterende ressurser opp mot de behov vi ser kan komme.
Vi har i tillegg en pågående rekruttering av flere dyktige fagfolk innenfor de aktuelle områdene.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Ronny Meyer, ronny.meyer@techconsult.no

Om Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til distribusjon gjennom fjernvarmenettet.
Energigjenvinningsetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Kommune og har rundt 140 ansatte. Etatens kvalitets- og miljøstyringssystem
er sertifisert i henhold til ISO-standarder 9001 for kvalitet og 14001 for miljø. Hovedkontoret ligger i Klemetsrudveien 1.

 

Techconsult i rammeavtale med GASSNOVA SF

Techconsult er tildelt rammekontrakt på konsulenttjenester med GASSNOVA SF.

Ronny Meyer

Statsforetaket Gassnova er et høykompetent foretak som skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Avtalen som nå Techconsult har fått dekker  et bredt spekter av tjenester innen teknisk og prosjektadministrativt personell.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse. Hoveddelen av arbeidet vil foregå på GASSNOVA sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med den nye avtalen.
– GASSNOVA  SF er et høykompetent foretak som arbeider med spennende og fremtidsrettede løsninger. Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover.

– Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er allerede i full gang med evaluering av eksisterende ressurser og legge planer for rekruttering av flere dyktige fagpersoner innen de aktuelle fagområdene. Teknisk og prosjektadministrativ spisskompetanse innen CO2 fangst, transport og lagring er spesielt interessant.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Ronny Meyer, ronny.meyer@techconsult.no

Techconsult i rammekontrakt med ENI

Rammeavtale med ENI

Rammeavtale med ENI

Techconsult og Ingeniøralliansen, et Joint Venture bestående av selskapene Techconsult, PDS, Tech4Hire og Petromarin,  er tildelt en ny rammeavtale med ENI Norge AS.
Avtalen dekker leveranse av ingeniører innen  HSEQ, operative tjenester, prosjektingeniører og ingeniører innen subsea- og marine operasjoner.

Avtalen dekker både on- og offshoreoperasjoner og har en varighet på 3 + 1+ 1 år. 

ENI Norge AS er en ny og svært spennende kunde i vår portefølje og vi ser frem til et tett og godt samarbeid i årene som kommer.

Avtalen gir en økt forutsigbarhet og vil bidra til å sikre god aktivitet i IngeniørAlliansens konsulentavdelinger i 2016.

Avtalen er allerede i bevegelse og flere nye stillinger ligger ute på våre “Stilling ledig”-sider,
Vi forventer forløpende nye forespørsler fremover, så følg med!!
Spre gjerne den glade nyhet til kollegaer og venner!

 

Hever informasjonsstrømmen

 

monitor_login

Denne helgen implementerer Techconsult helt nye intranettsider som et ledd i å heve informasjonsstrømmen mellom bedriften og sine ansatte og konsulenter.

Dette er et meget viktig ledd i bedriftens kvalitetsløft som skjer samtidig som at bedriften oppgraderer flere av sine systemer.

Vi har sett et behov i å øke og forbedre brukeropplevelsen på våre intranettsider samtidig som at samhandlingen med våre andre systemer har hatt behov for forbedring, dette blir løst nå med våre nye sider, forteller Ronny Meyer, Adm. Dir. Techconsult.

Les mer