Økt omsetning i bygg og anlegg

bygoganlegg

Bygge- og anleggsbedrifter omsatte for 54 milliarder kroner i 1. termin 2015. Det er en vekst på 2,2 milliarder kroner, eller 4,3 prosent, sammenlignet med samme termin i 2014, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den totale omsetningen blant bedriftene innen næringen «oppføring av bygninger» var 22,1 milliarder kroner i 1. termin 2015. Det var en økning på 1,1 milliarder kroner, eller 5,1 prosent, sammenlignet med 1. termin i 2014, ifølge SSB.

Innen «anleggsvirksomhet» var det en økning på 9,6 prosent fra 1. termin 2014 til 1. termin 2015. Bedriftene omsatte for 6,5 milliarder kroner og økte med snaue 570 millioner kroner fra samme periode året før.

Størst omsetning i Oslo

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde størst omsetning med 9,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på i overkant av 300 millioner kroner eller 3,4 prosent.
I fire fylker kan det ses en nedgang i omsetning. Dette er Vestfold, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. Størst nedgang var det i Vestfold og Aust-Agder med 4,8 prosent, tett fulgt av Nord-Trøndelag med nedgang på 4,3 prosent.

Kilde: SSB