Techconsult i rammekontrakt med ENI

Rammeavtale med ENI

Rammeavtale med ENI

Techconsult og Ingeniøralliansen, et Joint Venture bestående av selskapene Techconsult, PDS, Tech4Hire og Petromarin,  er tildelt en ny rammeavtale med ENI Norge AS.
Avtalen dekker leveranse av ingeniører innen  HSEQ, operative tjenester, prosjektingeniører og ingeniører innen subsea- og marine operasjoner.

Avtalen dekker både on- og offshoreoperasjoner og har en varighet på 3 + 1+ 1 år. 

ENI Norge AS er en ny og svært spennende kunde i vår portefølje og vi ser frem til et tett og godt samarbeid i årene som kommer.

Avtalen gir en økt forutsigbarhet og vil bidra til å sikre god aktivitet i IngeniørAlliansens konsulentavdelinger i 2016.

Avtalen er allerede i bevegelse og flere nye stillinger ligger ute på våre “Stilling ledig”-sider,
Vi forventer forløpende nye forespørsler fremover, så følg med!!
Spre gjerne den glade nyhet til kollegaer og venner!