Nye krefter til kraftnæringen

kraftledninger

Økningen i aktivitetsnivået inne kraftnæringen i Norge krever både investering i infrastruktur og kompetanse.

Økningen i sysselsettingen innen kraftnæringen siden 2004 har hatt en vekst på 14,1 prosent viser en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), det betyr en vekst på 2.127 sysselsatte frem til 2013 da det var registrert 15.085 personer i næringen.

-Det er interessant å se at 14 prosent av tilgangene fra andre næringer inn til kraftnæringen kom fra anleggsvirksomhet, og dernest fra spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, påpeker Solfrid Otterås, Regionsleder for Techconsult Stavanger. Vi jobber på tvers av olje og gass-, bygg og anlegg-, maritim- og energi/kraftbransjene og ser den konvertible kompetansen gjør seg mer og mer gjeldene, noe som er utrolig spennende, fortsetter hun.

Aktivitetsnivået i den norske kraftnæringen er ekspansiv, noe som både gjenspeiles i investeringen og sysselsettingen innen sektoren de siste 10 årene – og utviklingen er fremdeles økende.

En studie utført av DNV GL og Energi Norge publisert i mars 2014, påpeker at felles for både produksjons- og nettselskap er at aktivitetsnivået er sterkt økende og vil fortsatt være økende fremover. I følge studiet har flere enn syv av ti selskap i næringen erfart betydelig høyere eller noe høyere aktivitet i år sammenlignet med for to år siden, og det forventes opp mot samme økning de neste to årene.

Kraftbransjen er spesielt interessant med tanke på investeringer, strukturelle endringer og skjerpede myndighetskrav som former bransjen og som vil være sterkt gjeldene de neste ti årene, forteller Otterås.

-Politiske beslutninger om grønne sertifikater, kabelforbindelser og eventuell nedbygging av kjernekraft i Sverige gjør at rammebetingelsene, og dermed også aktivitetsnivået, kan endres raskt, forklarer Otterås. Derfor er tilgangen på rett kompetanse essensiell for å kunne utnytte mulighetene i en slik næring, påpeker hun og fortsetter, gjennom å kunne implementere riktig kompetanse fra andre bransjer til de prosjektene som til en hver tid er gjeldene.