Ny storavtale for Techconsult og IngeniørAlliansen

ronny_meyer

Techconsult og IngeniørAlliansen har inngått ny rammeavtale med Aibel for levering av personellressurser.

– Dette en positiv nyhet og et kjærkomment lyspunkt i en bransje som har vært preget av kraftige nedskjæringer, sier administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult. – Gjennom denne avtalen får vi en mye større grad av forutsigbarhet fremover. Dette er viktig for oss, og også svært viktig for våre ansatte og innleide i en ellers turbulent tid, forteller han.

Avtalen som nå signeres, har en varighet på 3 år med opsjon på ytterligere 3.
-Rammeavtalen er en såkalt volumavtale som innebærer betydelig innsats fra oss for å finne de rette folkene, samt økt sysselsetting og ikke minst spennende oppgaver for den det gjelder, forteller Meyer.

Søker spesialkompetanse

De neste årene skal Techconsult levere et stort antall personer med spesialkompetanse innen forskjellige disipliner blant de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.
I første omgang er det oppbemanning i forbindelse med Johan Sverdrup- prosjektet som er i fokus.
-Jobben nå blir å tiltrekke oss de beste folkene slik at vi kan levere den kompetansen som Aibel vil ha behov for i årene fremover, sier Meyer.

-IngeniørAlliansen har hatt tilsvarende rammekontrakt med Aibel fra 2004 frem til mars 2015, en rammekontrakt som har sysselsatt mange hundrede personer.
-Vi håper naturligvis på en tilsvarende utvikling på den avtalen vi har fått nå, avslutter Meyer.

Finn ut mer på Techconsult.no