Forsyner Aibel med ingeniører

Foto: www.offshore.no

Publisert 11.05.2015 på www.offshore.no

– Dette er et kjærkomment lyspunkt i et ellers utfordrende marked, sier administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult.

Sammen med Tech4hire, PDS Protek, og Petromarin utgjør de fire selskapene IngeniørAlliansen. Avtalen som nå inngås med Aibel har en varighet på 3 år med opsjon på ytterligere 3.

Positiv nyhet

– Først og fremst er dette en positiv nyhet i en bransje som har vært preget av kraftige nedskjæringer. Jobben nå blir å tiltrekke oss de beste folkene slik at vi kan levere den kompetansen som Aibel vil ha behov for i årene fremover. I første omgang er det oppbemanning i forbindelse med Johan Sverdrup- prosjektet som er i fokus, forteller Meyer.

IngeniørAlliansen skal levere et stort antall personer med spesialkompetanse innen forskjellige disipliner. Rammeavtalen fastsetter ingen konkrete tall, men det er en såkalt volumavtale som innebærer betydelig innsats fra IngeniørAlliansen.

Sysselsatte 700 ingeniører

-IngeniørAlliansen har siden 2004 hatt tilsvarende rammeavtale med Aibel og leverte flere hundre ingeniører i løpet av kontraktsperioden. Vi tror markedet etterhvert vil bli mer optimistisk når det åpnes nye prosjekter i oljesektoren, sier Trine Hartmann Klungland, administrerende direktør i Tech4Hire.

På det meste sysselsatte IngeniørAlliansen rundt 700 ingeniører på ulike rammeavtaler.

-Forskjellen i dagens marked er at det er atskillig enklere å tiltrekke seg kompetanse. Valgmulighetene har av naturlige årsaker blitt begrenset for ingeniører i oljerelatert industri, og rammeavtalen med Aibel åpner både for økt sysselsetting og ikke minst spennende oppgaver for dem det gjelder, sier Terje Øverland, administrerende direktør i PDS Protek.

Kilde: http://offshore.no/sak/63799_forsyner_aibel_med_ingenioerer