Mottar 96 søknader hver uke

mobile phone over laptop keyboard

Siden april i år har konsulentselskapet Techconsult mottatt 96 søknader hver uke. Oljekrisen gjør at ingeniører og annet teknisk personell ser seg om etter nye muligheter, forklarer administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult.

I perioden 1. april til og med 23. oktober i år mottok Techconsult 2782 søknader, hovedsaklig fra ingeniører og personer med teknisk kompetanse som vurderer nye utfordringer. Meyer sier at det er mer enn en dobling i forhold til det normale. I denne perioden har ikke Techconsult gjort noe aktivt for å øke antallet søkere.

– Nedbemanning i oljesektoren er den naturlige forklaringen. Utfra søkermassen er det mye solid kompetanse som nå gjøres tilgjengelig. En annen grunn til at vi mottar så mange søknader kan være at vi også jobber mer og mer innen bransjer som bygg og anlegg og fornybar energi, sier Meyer. Han er tilfreds med det høye antallet søkere.

Ronny Meyer - Adm. Dir. Techconsult AS

Ronny Meyer – Adm. Dir. Techconsult AS

– Våre kunder er utelukkende opptatt av å få tilgang til personell med riktig utdannelse og som har erfaring fra krevende prosjekter. Gode søkere gjør oss dermed i stand til å gjøre en enda bedre jobb. Kompetanse er det viktigste vi tilbyr, sier han. At dette samtidig skyldes at så mange mister jobben innen olje & gass er jo fryktelig synd. Men dette er flinke folk og jeg er sikker på at kompetansen hos mange av kandidatene vil bli nyttiggjort.

Techconsult har i dag rammekontrakter med Statoil, ABB Norge, Wintershall, Aibel, Norske Shell og Apply-Sørco, og har avdelinger i Bergen, Stavanger, Tønsberg, Oslo, Molde, Aukra og Teeside i Storbritannia. I fjor omsatte selskapet for 424 millioner kroner. Selskapet arbeider i hovedsak innen olje&gass, bygg og anlegg, fornybar energi og maritim sektor.

– Det er fortsatt etterspørsel etter ingeniører, men den er heller begrenset innen oljerelatert virksomhet. Samtidig som vi registererer en nedgang i oljesektoren, er det en betydelig oppskalering innen noen av de andre bransjene vi arbeider med, sier Meyer. Han har imidlertid ingen tro på at den fallende aktiviteten vil fortsette innen oljerelatert industri.
– Vi oppfatter dette som konjunktursvingninger og før eller siden vil aktiviteten igjen øke innen oljesektoren. Olje vil være vår fremste eksportvare i mange år ennå, mener Meyer.