Bygg like spennende som olje og gass

Omsetning_byggoganlegg_ssb

Mens oljeindustrien preges av oppsigelser, permitteringer og sluttpakker, er bygg og anlegg blitt bransjene som etterspør kompetansen som nå gjøres tilgjengelig.

Tall fra Statistisk Senralbyrå (SSB) viser at bygg og anlegg er på solid fremmarsj.

– Bygg og anlegg er den nye oljen. De neste årene vil vi se at kompetanse flyttes fra oljeindustrien og over til bygg og anlegg, sier administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult. Selskapet leverer et stort antall ingeniører og prosjektadministrativt personale til oppdragsgivere innen landbasert industri, offshore og bygg og anlegg.

– Det vi har observert over tid reflekteres nå også i offentlige statistikker. Mens det nedskaleres innen olje og gass, er det optimisme som preger bygg og anlegg, sier Meyer, og fortsetter:
– Vår oppgave er å sluse kompetansen der den er etterspurt. Vi opplever økt etterspørsel av ingeniører til bygg og anlegg, og også til oppgaver som innebærer prosjektadministrasjon som prosjektledelse, planlegging, estimering og HMS.

Ronny Meyer - Adm. Dir. Techconsult AS

Ronny Meyer – Adm. Dir. Techconsult AS

Tallknuserne i SSB kan vise til en total omsetningsøkning innen bygg og anleggsvirksomheten på 7,1 prosent om man sammenligner første halvår 2014 med tilsvarende periode i 2013.

– Dette utgjør en økning på snaue 11,7 milliarder kroner i dette markedet, påpeker Meyer.

Størst omsetning var det innenfor oppføring av bygninger. Med en økning på 5,4 prosent – om man sammenligner samme periode som ovenfor. Omsetningen utgjorde 26,7 milliarder kroner. Tredje termin i 2014 viste en økning på 15,0 prosent i forhold til samme periode i 2013.

– Den planlagte aktiviteten innen bygg og anlegg i Norge for de neste årene er også positiv, fastslår Meyer.

Veidekke ASA sin konjunkturrapport estimeres eksempelvis en årlig vekst på 3 prosent både for 2015 og 2016 for et samlet bygg- og anleggsmarked i Norge. Ifølge tall fra SSB steg produksjonen i bygge- og anleggsnæringen med 3,8 prosent fra 1. til 2. kvartal – tallene er sesongjusterte tall. Det var særlig økt anleggsproduksjon som bidro til veksten.

– Den videre veksten i bygg og anleggssektoren gjør at etterspørselen etter fagfolk vil fremdeles være voksende. Vi øker derfor vårt fokus på bransjen for å ytterligere kunne bidra, sier Meyer.

 

Kontakt Techconsult.