Sjekker kandidater via London

Bakgrunnssjekk

Techconsult går nye veier når jobbsøkere skal sjekkes. Et britisk firma sjekker at søkerne er den de gir seg ut for å være.

Ronny Meyer er daglig leder og en av tre eiere i bergensfirmaet. Han leier ut konsulenter, for det meste til oljebransjen. Over 300 mennesker fra 22 nasjoner er i dag i arbeid hos ulike firma.

Statoil, Aibel og Norske Shell er noen av kundene til Techconsult. I 2012 omsatte de for 341 millioner kroner. I fjor lå omsetningen på  424 millioner kroner.

– Kunder ønsker ekstrasjekk

– Vi har de siste årene foretatt en betydelig skjerping av vår evaluering av den enkelte søker grunnet et stadig mer internasjonalt næringsliv og med det et høyere krav til sikkerhet.. Et vitnemål kan lages og en kan bli sivilingeniør med noen få tastetrykk.  Vi så derfor nødvendigheten av å etablere systemer som kan i enda større grad sikre at søkerne har den kompetansen som de oppgir sier Meyer.

– Vi har selv en grundig kontroll av søkerne, men flere av våre kunder ønsker at en tredjepart også skal kontrollere søkernes CV og fortid, legger han til.

 

Bruker registre

I fjor høst kontaktet derfor Meyer det britiske firmaet Peoplecheck. Deres folk gjennomgår kandidatene etter at Meyers folk har vurdert dem.

Firmaet går gjennom søkernes CV for å fastslå at den er korrekt og er særlig på jakt etter hull i CV-en.

Det foretar også full identitetssjekk og går gjennom adresser som søkeren har hatt siste fem år.

Arbeidsforhold siste ti år kontrolleres.

Kredittsjekk foretas i enkelte tilfeller.

Informasjon fra sosiale medier og offentlige registre vurderes også.

Referanser kontaktes.

– Ingen avslørt

Dessuten blir det kontrollert om det er forretningsmessige forhold hos søkeren som gjør at han ikke bør arbeide som konsulent i andre firma.

– Det kan oppstå situasjoner der søker har interesser i andre firma som er i konkurranse med vår kunde, sier Meyer.

I noen land kan også kandidatene bli kontrollert hos det lokale politiet for å utelukke at de har en kriminell fortid.

– Vi har ennå til gode å avsløre noen som seiler under falskt flagg. Det er viktig å få frem. Men kundene våre krever dette, og det har jeg ingen problemer med å forstå. Store verdier kan gå tapt dersom vi leier ut folk som ikke har de faglige kvalifikasjoner som de oppgir, sier Meyer.

– Ekstra attest

Han mener den grundige gjennomgangen også taler til gunst for ingeniører fra fremmede land, som kan ha problemer med å få jobb i norske firma.

– Jeg har alltid ment at vi her er for lite flinke til å bruke kvalifisert personell fra andre land. Denne kontrollen fungerer som en ekstra attest for utenlandske jobbsøkere som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. I dag vet vi at flere høyt kvalifiserte folk må ta vaskejobber i Norge fordi de ikke får benytte sin kompetanse, sier Meyer.

Ikke sex eller religion

– Sjekker dere søkernes religion eller politiske holdninger?

– Nei, selvfølgelige ikke. Seksuell legning er heller ikke tema. Det viktige for oss er å fastslå at søkeren har den kompetanse han oppgir. Noen ganger kan en søker overdrive sine egne kvalifikasjoner, bevisst eller ubevisst. Det er kvalifikasjoner vi er opptatt av å gjennomgå.

Techconsult startet i 1999. Meyer mener bransjen har forandret seg mye.

– Vi driver jo egentlig med arbeidsformidling av ingeniører og teknisk administrativt personell. Det er mye mer byråkrati og prosesser i dag enn det var før. Det positive er heldigvis at dette fører til at vi er flinkere til å finne de rette folkene. Vi er enda tryggere på konsulentenes kunnskap og faglige dyktighet, sier Meyer.

– Rimelig forsikring

– Hvordan vil bransjen utvikle seg i fremtiden?

– Det vil bli enda grundigere kontroll.

– Er kontrollen kostbar?

– Det går med ganske mye tid for å klargjøre hver kandidat vi bruker. Peoplecheck bruker nok relativt betydelig mindre tid, ettersom de har rutiner og tilgang til registre og kontaktpersoner på skoler og universiteter. I forhold til hva det koster å ha en konsulent i arbeid, og at denne er best mulig i stand til å gjøre en god jobb, er dette er en svært rimelig forsikring for oss og våre kunder.

– Seks norske kunder

David Hutchinson er daglig leder og eier av London-firmaet Peoplecheck.

– Vi har seks norske firma som vi arbeider for. Jeg ønsker ikke å si hvilke, men ett av dem er jo Techconsult, slik Ronny Meyer bekrefter. Tre av de seks er i oljebransjen, sier Hutchinson.

Han har 14 ansatte i firmaet som lever av å sjekke bakgrunnen til folk. 46-åringen har arbeidet i politiet i England og Hong Kong. Han har også bakgrunn fra forretninger i New York og Hong Kong.

– Vi oppdager regelmessig at kandidater gir feil informasjon på CV og jobbsøknad. Noen tilfeller er mer alvorlige enn andre.

– Domfelte avslørt

Han forteller at firmaet bruker rundt ti dager på å gjennomføre en full sikkerhetssjekk av en person.

– Gjennom kontakt med kunden anbefaler vi om det er nødvendig med full sjekk. Noen ganger holder det med en sikkerhetssjekk, som er enklere. Det avhenger av hvilke oppgaver vedkommende skal utføre, sier han.

Hutchinson forteller at de har oppdaget flere uregelmessigheter ved kontraktører som de har sjekket.

– Noen av dem har hatt alvorlige dommer på seg. På grunn av er tvilsom fortid har de startet opp for seg selv. Vi anbefaler firma som skal bruke underleverandører og kontraktører om at disse også vurderes før de gis tillit.

Skrevet av: Per Lindberg http://www.bt.no/jobb/Sjekker-kandidater-via-London-3036889.html#.UtOUBvTuI9s