Svakere vekst i bygg og anlegg i 2014

bygg og anlegg

Bygge- og anleggsbedriftene viser til en samlet vekst i 2014 på 5,7 prosent, det er en lavere vekst enn i foregående år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede omsetningen i 2014 var på 390,0 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer en oppgang på 21,1 milliarder fra 2013.

Til sammenligning var veksten fra 2012 til 2013 på 6,3 prosent, mens den fra 2011 til 2012 var på 11,9 prosent.

Størst vekst i anleggsvirksomheten

Bedriftene i næringshovedgruppen ‘oppføring av bygninger’ omsatte i løpet av 2014 for 153,7 milliarder kroner og hadde da en samlet oppgang på 5,7 prosent.

Omsetningen blant bedriftene i anleggsvirksomheten økte med 6,9 milliarder kroner i 2014 og hadde en samlet omsetning på 48,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,4 prosent fra 2013.

Innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet økte næringen omsetningen for 2014 med totalt 6,2 prosent fra 2013. Det gir en vekst på 10,9 milliarder kroner og totalomsetning på 188,3 milliarder kroner.

Bedriftene i Troms økte mest

I 2014 var det bygge- og anleggsbedriftene i Troms som hadde den største omsetningsveksten med en økning på 15,4 prosent fra 2013. Bedriftene i Telemark hadde derimot en nedgang i omsetningen på 4,7 prosent.

Kilde:
http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms