Oppgang i norsk industriomsetning og industriproduksjon

SSB

Fra januar til februar 2015 var det en oppgang i industriomsetningen på 4,0 prosent, og produksjonen i norsk industri så en oppgang på 1,2 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Industriomsetningen økte med 4,0 prosent fra januar til februar 2015, viser sesongjusterte månedstall. Oppgangen i hjemmemarkedet utgjorde 17,7 prosent, mens eksportmarkedet viste en nedgang på 7,2 prosent.

De fleste av hovednæringene bidro til økningen i omsetningen i perioden januar til februar. Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til oppgangen i samlet industriomsetning, med en vekst på 25,3 prosent. Noe av denne oppgangen kan tilskrives store enkeltleveranser. Det var også en betydelig oppgang på 6,6 prosent for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i den samme perioden. I tillegg økte omsetningen til maskinindustrien med 5,8 prosent.

Næringsmiddelindustrien bidro til å dempe veksten, med et fall på 2,9 prosent i perioden.

Industriproduksjonen gikk opp med 1,2 prosent fra januar 2015 til februar 2015, viser sesongjusterte tall. De største bidragene til økningen kom fra næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og fra næringsmiddelindustrien. Det var samtidig en nedgang i produksjonen innenfor maskinreparasjon og -installasjon og i metallindustrien.

Tolvmånedersendring

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 0,5 prosent fra februar 2014 til februar 2015. Nedgangen i eksportmarkedet utgjorde 7,8 prosent, mens hjemmemarkedet viste en oppgang på 4,9 prosent.

Den største bidragsyteren til nedgangen var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, hvor nedgangen var på 16,9 prosent. Innenfor metallvareindustrien var det også en nedgang. I tillegg gikk bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og -installasjon ned i samme periode.

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en liten nedgang, var det en betydelig vekst i både maskinindustri og metallindustri, på henholdsvis 16,1 og 20,0 prosent. Også for næringsmiddelindustrien gikk omsetningen opp, 3,6 prosent i tolvmånedersperioden.

SSB2

Norsk industriproduksjon var med en økning på 0,1 prosent fra januar 2014 til januar 2015 stort sett uendret, viser kalenderjusterte tall. Næringer som ikke-jernholdige metall og data- og elektrisk utstyrsindustri hadde blant annet nedgang i denne perioden. Estimerte tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona økte med 1,0 prosent i den samme perioden.

 

Kilde:

http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/pii

http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms