Gir nye muligheter

Techconsult_15år

Olje og gass bransjen har opplevd store endringer det siste året, og fortsatt ser det dessverre ikke ut til at bunnen er nådd.

Slike endringer oppleves selvfølgelig ubehagelig for alle oss som siden 2001, med unntak av en liten nedgang i 2008/2009, har erfart en kontinuerlig økning i innen olje & gass industrien i Norge.
På en annen side så er motstand positivt egnet til å stimulere fantasi og drivkraft. Et hvert problem, eller enhver endring, inneholder muligheter for å tenke nytt, se ting fra nye vinkler, finne nye løsninger. Techconsult arbeider hele tiden for å finne slike.

Ved siden av olje & gassmarkedet, som vi på sikt fortsatt har stor tro på, intensiverer Techconsult nå ytterligere sin satsning mot fornybar energi og bygg og anleggsfagene.
Dette er områder der en rekke av våre tradisjonelle offshore-konsulenter har betydelig ”konverterbar” kompetanse, og behovet for denne er stor. Vi har stor tro på at denne satsningen vil gi både oss og våre konsulenter mange utfordrende og spennende jobber fremover.

12.10.2014 fylte Techconsult 15 år. Fra den spede begynnelse med 7 millioner i omsetning i 2000 til 424 millioner i 2013, har en mengde dyktige medarbeidere, flotte konsulenter og gode kunder, bidratt til en fantastisk reise for oss som har vært privilegert nok til å ha fått lov å være med hele tiden. Mye har endret seg på disse årene, men jeg er glad for å oppleve at kjernetanken med Techconsult som et spesialistselskap innen tekniske og prosjektadministrative fagområder, med høy fokus på kundene og på våre dyktige konsulenter, lever i beste velgående. Slik skal det fortsatt være!

I vårt marked kan vi ikke stoppe opp og hvile på laurbærene. Vi må prestere hver dag. Derfor må vi ha blikket og fokus rettet fremover mot de utfordringer vi møter.
Velkommen til nye 15 spennende år.

Ronny Meyer - Adm. Dir. Techconsult AS

Ronny Meyer – Adm. Dir. Techconsult AS