Techconsult utfordrer hodejegere

Foto: Rune Meyer Berentsen

Konsulentselskapet Techconsult utvider satsingen fra utleie av ingeniører til også omfatte rekruttering til faste stillinger, og utfordrer dermed tradisjonelle hodejegere enda sterkere.

Siden starten for 15 år siden har selskapet fokusert på utleie av ingeniører og teknisk personell.

– Vi ser at det er et behov for en profesjonell  rekrutteringspartner som spisser seg inn mot faste ansettelser av ingeniører og teknisk/administrativt personell. I dag løser vi mellom fem og ti slike oppdrag for våre oppdragsgivere i året, mens i Storbritannia utgjør fastrekruttering mer enn 50 prosent av aktiviteten. Når vi nå løfter fastrekruttering opp som en større del av kjernevirksomheten, er det en naturlig utvikling, forklarer administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult.

Selskapet betjener i dag betydelige rammekontrakter og opererer hovedsakelig innenfor olje og gass, fornybar energi, skip/maritim  sektor og bygg og anlegg.

– Vår ambisjon er hele tiden være bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. Vi har oppdragsgivere som ønsker å finne kompetanse for fast ansettelse og gjennom vår 15-årige fartstid i markedet har vi opparbeidet solid innsikt i hvilken kompetanse som finnes og hva som kreves, sier Meyer. Han sier videre at porteføljen av egne tilsvarende medarbeidere er et godt utgangspunkt, men presiserer at det også er andre faktorer som spiller inn ved fast ansettelse.

– Utfordringen er alltid å identifisere den beste kandidaten, uansett hvor denne finnes, basert på de krav og ønsker oppdragsgiver har. Gjennom dette konseptet utfordrer vi de tradisjonelle hodejegerne enda sterkere. Jeg mener klart at vi har et fortrinn fremfor disse all den tid at vi hele tiden, også via våre konsulenttjenester, er tilstede i markedet for ingeniører og annen teknisk/ teknisk administrativ kompetanse. Bare i vår egen base har vi over 7000 kvalifiserte kandidater, sier han.

Techconsult har hovedkontor i Bergen med avdelinger i Oslo, Stavanger, Tønsberg, Molde, Aukra, Kristiansund og Teesside i Storbritannia. Selskapet omsatte for 424 millioner kroner i 2013.

– Gjennom mange år er vi blitt oppfordret av ulike kunder til å utvide våre rekrutteringstjenester for fastansettelse også i Norge, og vi har over tid arbeidet med å utvikle en metode og prosess for å løse slike jobber på en best mulig måte, sier Meyer.