Techconsult i ny rammeavtale med oljeselskapet Lundin

Ingeniøralliansen er tildelt rammeavtale med Lundin Norway AS. Avtalen gjelder leveranse av konsulenttjenester for tekniske disipliner og prosjektadministrasjon. Avtalen har en varighet på 4+2+2 år.

Ingeniøralliansen, som består av selskapene Techconsult AS, Petromarin AS, Tech4Hire AS og PDS Protek AS,  har en sterk leveringsdyktighet mot alle tekniske og prosjekt administrative disipliner. Siden 2004 har Ingeniøralliansen jobbet sammen for å vinne avtaler, sikre høy kvalitet og effektive leveranser, samt være en god partner for våre kunder.

Det er Petromarin som er formell avtalepartner på vegne av alliansen.

Administrerende Direktør i Petromarin AS, Kamilla Alver, er svært fornøyd med tildelingen i et ellers vanskelig marked. «Petromarin AS har samarbeidet med Lundin tidligere, men det er første gangen vi har status som leverandør på en avtale i denne størrelsesorden. Det er et samarbeid vi ser frem til å ta fatt på og ser for oss at kan bidra til å trygge selskapets posisjon i tiden fremover».

«Vi er takknemlige for at Lundin Norge AS valgte vår alliansetankegang når de nå har valgt leverandører til en strategisk viktig avtale», sier administrerende direktør Ronny Meyer i Techconsult.

Ronny Meyer - Adm. Dir. Techconsult AS

Ronny Meyer – Adm. Dir. Techconsult AS