Kunnskap i søken etter gull

Solfrid Otterås - Techconsult Stavanger

På samme måte som gullgraverens kunnskap om hvor man høyst sannsynlig kan finne gull, hvilke teknikker man skal bruke, og hvilke verktøy som er mest effektive, er de samme prosessene utrolig viktig for å finne den riktige medarbeideren.

Det å finne potensielle kandidater til en spesifikk jobb krever mer og mer av bedriften som skal rekruttere. I Norge har tradisjonelle stillings-nettsider og andre bransjenettsider m.m. dominert i metodebruken for søk etter kandidater. Men det er ikke alltid at alle potensielle kandidater til en stilling er så aktiv i jobbsøkingen eller at de som søker aktivt har den helt rette kompetansen og profilen man er ute etter, dermed må man utvide kanalvalgene.

I Adecco Group sin globale undersøkelse rundt sosial rekruttering for 2014, svarte 67 % av de spurte jobbsøkerne i Vest-Europa at de har blitt kontaktet gjennom sosiale medier av rekrutterere minst en gang. Hele 17 % svarte at de fikk et konkret jobbtilbud. Undersøkelsen viser også at søk etter jobber er den viktigste jobbrelaterte aktiviteten de gjør i sosiale medier. Dette er en voksende trend.

-Denne utviklingen har satt krav til oss til å bli spesialister på søkemetoder og bruk av alle typer digitale kanaler for å kunne bistå våre kunder på best mulig måte, forteller Solfrid Otterås, Regionsleder i Techconsult Stavanger, her snakker vi om både godt etablerte rekrutterings kanaler, men også mindre tradisjonelle kanaler, påpeker hun.

Man må ha en forståelse for hva slags kandidater man ønsker å rette seg mot. Forståelsen av hvem denne kandidaten er og hvor du finner ham/henne er essensielt, fortsetter Solfrid – her er kanalforståelse veldig viktig.

Antall norske brukerprofiler på diverse sosiale medier:

LinkedIn: 1,2 millioner norske brukerprofiler.
Facebook: over 3 millioner norske brukerprofiler.
Twitter: i underkant av 1 million norske brukerprofiler.
Google+: 1, 2 millioner norsk brukerprofiler.
Instagram: over 1 million norske brukere.
(Kilde: Ipsos)

Om Techconsult